MENINGEN van LEZERS

Ook úw reactie is welkom, aan: iewim@planet.nl

 

Belangwekkend boek

(...) ik ben onder de indruk van uw prestatie, en vind het een belangwekkend boek. Niet eerder las ik een boek waar het Surinaamse en het Joodse zo verweven zijn, en waarin de verschrikkingen van de Sjoa en de slavernij beide zo indringend beschreven zijn (...)
Frits van der Meij
Non-fictie redacteur Uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep

Indrukwekkend

(...) had ik gelegenheid uw boek te lezen: zeer indrukwekkend!
Alfred Edelstein, directeur Joodse Omroep

Enorme inspanning

(...) al had je het boek alleen voor mij geschreven, dan was het al de moeite waard van de enorme inspanning (...)
Je zoon, Wilco, Ir. – CEO van Creanova.it in Como (Italie)

In één ruk uitgelezen

Uw boek heb ik de afgelopen dagen in een ruk uitgelezen. (...)
Uw boek is een indrukwekkend document, (...) het is aangrijpend. Uw directe getuigenis is pijnlijk en confronterend, u heeft er uiteindelijk voor gekozen te spreken. En hoe!
Ik feliciteer u met deze tocht, de worsteling die uiteindelijk heeft geleid tot het unieke boek en ben ontroerd door het dankwoord van uw zoon, dat zegt veel.
Ida Does, documentaire-filmmaker, Rijswijk

Zijn boek is een heldendaad

(...) doorleefd document humain heb ik ademloos gelezen. Wat een zeggingskracht. Wat een strijd van geest en lichaam. Met niets ontziende eerlijkheid beschrijft Wim Egger ook de oorlog na de oorlog. Om te getuigen dat alles van je kan worden afgenomen wat je hebt, maar uiteindelijk niet wie en wat je bent (...) zijn boek is een heldendaad (...) Lechajiem, opdat wij leven.

Rabbijn Awraham Soetendorp

Een boek dat stil maakt

(...) boeiend geschreven, met emotie en intellect. Onvermijdelijke bitterheid en droefheid worden afgewisseld door mildheid en gevoel voor verborgen humor. Een boek dat stil maakt en, onder voorwaarden, perspectief biedt (...)
D.W. Feer Verkade, oud-hoogleraar Universiteit Leiden en UvA
Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad

Ademloos heb ik uw boek gelezen

(...) ademloos heb ik uw boek gelezen (...) Eindelijk iemand die op een aantal punten precies verwoordt wat ik vaak binnen heb gehouden omdat het zogenaamd niet goed was om te zeggen of omdat anderen erdoor in verwarring raakten waardoor je ging vermijden ze nog eens je emoties te tonen. Eindelijk een boek waar de kwaadheid vanaf spatte, eindelijk! Hoe fascinerend de getuigenissen en geschiedenisboeken ook zijn, uw woede maakte grote indruk op me. Die kwaadheid kom je veel te weinig tegen (...)
Suzanne Rodrigues Pereira

Dit boek zou vertaald moeten worden

(...) onder de indruk van uw boek... Dit moest geschreven worden, voor u zelf, voor ons en ons nageslacht. Ik heb dit indrukwekkende document reeds aanbevolen bij vele mensen en het zou vertaald moeten worden, opdat de rest van de wereld hier ook kennis van kan nemen. Los van de inhoud heeft uw schrijfstijl mij verrast (...) vanwege de prachtige zinsopbouw en prachtig verwoorde gedachten. U bent in staat lange zinnen te formuleren, zonder dat ik de draad kwijt raak (...) nee u boeide me zelfs meer en meer. U weet als geen ander de lezer voeling te geven met wat u en uw voorgeslacht hebben moeten doormaken. Uw gedachten zijn voelbaar (...)
Bert Verheij, voorzitter Stichting ROEP! Krimpen aan den IJssel

Een prestatie

(...) waarlijk een prestatie. Zo een getuigenis zal anderen doen beseffen hoe gedwee een volk een bewind volgt. Nooit heb ik geweten wat je ouders hebben meegemaakt en ik werd daardoor nu geraakt. Je hebt bijzonder moedige ouders gehad. Wat je boek uitdraagt en waar ik volledig achter sta, is dat er vandaag de dag nog steeds personen zijn die ons proberen zwart te maken (...) Opdat alle ruggen Surinaams mogen zijn.
Micha Cohen, CEO van Xelion Software

Subliem geschreven

Een prachtig boek en subliem geschreven.

Loucky Hagens-Groosman

Aanbevolen!

Vandaag een goede dag om deze leestip te delen.
Een heel lezenswaardig boek, van de hand van de sympathieke Wim Egger over zijn vader ('Rechtvaardige onder de Volkeren') en hun gezin in WWII.
Met hun Surinaams/Joodse achtergrond is dit een bijzonder verhaal. (...) Het boek is zeer de moeite van het lezen waard
Aanbevolen!

Anke-Thea Dijkman [Uit Facebook: Wim Egger]

Meeslepend geschreven

Geweldig boek, goed en meeslepend geschreven een aanrader voor iedereen, vooral Surinamers te weten hoe het met hun dappere landgenoot en zijn gezin tijdens WOII in Nederland is toegegaan!

Cynthia Brand Flu

Wat is het mooi

(...) begonnen met lezen, sommige stukken komen zo binnen. Dan leg ik het even weg. Maar wat is het mooi en meer dan de moeite waard om te lezen.

RoSa de Vries

 

 

NOG MEER MENINGEN van LEZERS

Schrijf gewoon een mailtje, aan: iewim@planet.nl

 

Sfeertekeningen angstig echt beschreven

(...) ik was zeer onder de indruk van het verhaal en zoals ik had verwacht, van je schrijfstijl. Ik hoorde je het me voorlezen als het ware. De sfeertekeningen waren angstig echt en ik was daardoor met mijzelf in strijd het boek even weg te leggen of niet. Het laatste won. Ik heb het in een drietal nachten uitgelezen (...) ik denk dat er niet eerder deze combinatie van Surinaamse en Joodse achtergrond gedurende de Sjoa is beschreven (...)
Rabbijn Ruben Bar-Ephraim, Zurich (CH)

Indringend weten te verwoorden

(...) auteur heeft zijn woede indringend weten te verwoorden. Hij benadrukt de samenhang tussen zijn ervaringen en de loop van de geschiedenis. Dankzij een grote overlevingskracht heeft hij zichzelf weten te redden en is hij niet in wanhoop verdronken (...)
Drs. Dirk Wepster, Stichting Centrum 45

Diep inzicht

(...) een lezenswaardig en indringend boek dat een diep inzicht geeft over hoe het leven van een nazaat van een zwarte slaaf en overlevende van de Sjoa dramatisch veranderde door de oorlog. Uiteindelijk hervond hij zichzelf, zijn eigen wortels en zijn eigen opleiding. Die zoektocht beschreef hij in een beklemmend egodocument (...)
Drs. Ronny Naftaniel, CIDI

Your wonderful Dutch writing style

I just finished reading your book and I was delighted to be embraced by your wonderful Dutch writing style. I recently discovered (...) that I share with, you amongst others, a similar Sephardim, Ashkenazim, African background. Hence, I was deeply touched by how you straddled the various cultural, racial, interracial and religious challenges throughout your life. So I thank you for sharing; for letting the reader into your inner world. (...) I am in awe by having discovered my interesting roots, and through your book that we, as Jews and descendants of slaves, are descendants of some incredibly strong and resilient stock. I thank you for sharing your intimate journey with us.

Lizettte Kilian, CEO, Kilian PR Group kilianprgroup.com

Zo open in je boek

(...) bij Societeit De Waterkant (...) je lezing heeft, juist omdat ik het boek al gelezen had, jullie beider beleving en ook zoals ik het boek heb ervaren, zeer verlevendigd. Tegelijkertijd heb ik niet alleen veel bewondering voor de wijze waarop je zo open in je boek bent geweest, maar ook voor de manier waarop je je als spreker opstelt. Chapeau!
Sonja de Lange

Verplichte stof voor iedere school

Ik werd door een vriend getipt over uw boek. Een 'must read'. Een woedend en eerlijk boek. Zou verplichte stof voor iedere school moeten zijn. Er valt nog veel goed te maken.
Bart Repko, NeverBeSilent, Jeruzalem

Vragen die velen niet durven stellen

Uw levensverhaal dat u op zo'n wonderbaar indringende wijze te boek heeft mogen stellen, heeft diepe indruk op mij gemaakt. U stelt vragen die velen niet durven stellen (...) U legt verbanden die nog maar weinigen willen zien (...)
Heleen Hageman

Bij velen aanbevelen

Uw boek heb ik met grote ontroering gelezen (...) Dank u wel dat u de moed hebt gehad om dit boek te schrijven! Ik zal dit boek bij velen aanbevelen!
Anneke Roose

Voor uw moed en kracht

De boekhandel maakte mij attent op uw boek. Uw boek geeft niet alleen weer wat er gebeurd is maar legt ook zeer terecht de vinger op de zere plek als het om de houding ten opzichte van Joodse mensen gaat. (...) ik uw boek met veel interesse maar ook met ontroering en bewondering heb gelezen. Ontroering over alles wat u en uw familie is aangedaan. Bewondering voor uw moed en kracht om alles zonder enige terughoudendheid op schrift te zetten en ook uw zeer terechte woede te uiten. Ik ben dankbaar dat ik uw boek heb gekocht.
Kor Boven, bibliofiel, Castricum

Ik bewaar het boek

Ik heb enorm genoten van 'Surinaamse Rug, Joodse Buik', (...) mijn kleinzoon, ik bewaar het boek voor hem.
Sheila Gogol, Amsterdam

Vanaf de eerste letter pakt het je

Leestip! Boek, dat ik nu aan het lezen ben van Wim Egger, 'Surinaamse Rug, Joodse Buik'. (...) Over de weg van overleven naar leven. Over de vervlechting van zijn beide roots, Joods en Surinaams.
Om rabbijn Soetendorp te citeren: ”Om een stem te geven aan diegenen die vermoord zijn en vernederd en het niet meer na kunnen vertellen en om te getuigen dat alles kan worden afgenomen wat je hebt maar uiteindelijk niet wie en wat je bent”.
Dit boek is niet samen te vatten in een paar zinnen. Je moet het lezen, vanaf de eerste letter pakt het je.
Dochter heeft het boek al geclaimd om te lezen zodra ik het uitheb en ik hoop dat met haar en na haar velen het zullen lezen. (...)

Monique De Vos-Verwaijen, vvd-politica [Facebook: Wim Egger]

Enerverende Salon

(...) kijk met positieve herinneringen terug op uw Salon in Buddenbrooks, een van de meest enerverende ooit.

Hans spit, Boekhandel Buddenbrooks