RECENSIES

EEN PAAR CITATEN

Uit dagbladen en tijdschriften – Literair

 

Overtuigend en Indringend

de Ware Tijd – Literair [Paginagroot]
In een paar bladzijden weet Wim Egger (...) een goed beeld te geven van Suriname aan het begin van de 20ste eeuw. (...) Dit boek is de moeite van het lezen waard. Egger weet overtuigend zijn Surinaamse verleden (...) te verbinden met zijn Joodse roots. (...) Op een heel indringende manier helpen deze foto's en andere illustraties (...) het verhaal te vertellen. [JE]


Onbetwist de moeite waard

NIW – Weekblad
Egger gaat diep om deze verwarring (...) te beschrijven. Deze delen behoren tot de meest waardevolle in dit (...) boek. Hierbij beschrijft hij zijn persoonlijkheid, die hij ziet als tweeledig: een sterke Surinaamse man die bergen kan verzetten, de Surinaamse Rug, en een Joodse man (...) de Joodse Buik. Hij beschrijft indringend hoe hij deze aspecten van zichzelf bijeen heeft gevoegd, en deze passages zijn onbetwist zeer de moeite waard. (...) Tevens voegde hij een beschouwing over de slavernij toe. [DM]


Aangrijpend en afgewogen

Parbode – Sur. Magazine
Egger heeft zijn turbulente verleden op aangrijpende en afgewogen wijze van zich afgeschreven. (...). Hij put veel kracht uit zijn wortels in Suriname (...). Een sterke kracht die de kwetsbare kracht van zijn Joodse afkomst compenseert. In de valkuil waar veel autobiografische auteurs in tuimelen door zichzelf wat al te nadrukkelijk op de voorgrond te schrijven, is Egger niet getrapt. Oorzaak en gevolg met betrekking tot de Sjoa worden door hem helder beschreven. (...) Hij blijkt bovendien een taalpurist te zijn, wat het lezen (...) een stuk aangenamer maakt. (...) Het boek is daar het prachtige bewijs van. [RW]

 

Een uniek document

Voorburgse Courant
Deze historische verstrengeling maakt het onlangs uitgebrachte boek tot een uniek document. Een absolute must voor wie een beeld van die geschiedenis wil krijgen. [FW]


Voortreffelijk geschreven

Biblion – [Openbare Bibliotheken]
Een buitengewoon aangrijpend en indrukwekkend boek, voortreffelijk geschreven. Fraai vormgegeven met zwart-witfoto's. [Prof. Dr. M van Kempen]

 

De naam Egger

LJG – Tijdschrift
Het bijzondere zit hem vooral in hetgeen Egger schrijft over zijn Surinaamse wortels. Vol trots verhaalt hij van zijn voorouders die slaven waren en zich na hun vrijmaking (...) omhoog wisten te werken. De naam Egger stond ergens voor in Suriname (...) voor Surinamers die het hebben gemaakt. [M]

 

Van grote waarde

Ñapa – Weekendbijlage dagblad Amigoe – Literair

De historie van de laatste twee eeuwen komt tot leven in het boek dat Wim Egger schreef. Dit boek (...) is niet alleen van grote waarde voor de beschrijving van de geschiedenis, maar ook anderszins van belang, omdat Egger de eerste auteur is die over de slavernij in combinatie met de vervolging van de Joden heeft geschreven. (...) Velen vinden het moedig dat hij dit boek geschreven heeft, maar Egger ziet dat niet als moedig. 'Het is mijn plicht.' [JL]

Krantenartikelen en

Tijdschriftpagina's

ANTILLIAANS DAGBLAD

REFORMATORISCH DAGBLAD

DE WARE TIJD – LITERAIR

ÑAPA – BIJLAGE DAGBLAD AMIGOE

OBSESSION MAGAZINE

Krantenartikelen en

Tijdschriftpagina's

DE TELEGRAAF

NEDERLANDS DAGBLAD

ANTILLIAANS DAGBLAD

DWT – LITERAIR

SURINAAMSE RUG,

JOODSE BUIK